ЗА НАС
   ПРОДУКТИ
  БИРЕНА МАЯ
  ПЕКТИН
  ПЕКТИНУЛИН
  ВИТАМИНИ И
     МИНЕРАЛИ
   ВИТАМИН С
   500
   
   ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ
     ЗА ПРОДУКТИТЕ
   КОНТАКТИ

1.
, . 6
. 97031
2.
, . 16
. 813 36 15
3.

. 23
. 942 17 42
4.
, . 3
. 965 81 00 //
5.
, . 30
. 929 07 49
6. 90
, . 40
. 958 12 11
7. S + D
, . 971 23 22
-
8.
, . 1
. 954 91 44
9.
, . 49 . 19
. 973 34 22
-
10.
, . 19
. 983 24 02
11.
, . I 71
. 986 28 65
-
12.
. 974 31 51
-
13.
, . 88
. 931 08 64
14.

. 032 68 22 33
15.
, . 2
. 032 64 16 16
-
16.

. 947 93 56
17.
, . 2
. 042 60 04 48
-
18.
, . 5
. 062 604 200
-
19.
, . 48
. 046 66 28 08
20.
, . 46
. 032 62 72 44
-
21.

. 963 26 81, 866 21 93
-
22.

. 062 60 16 35
-
23. 7
, . 1
. 066 20815
-
24. 97
, 4
. 4
. 936 03 08
-

 “АВХ  - 2008“   ООД
България, 1784 София, . . 1, . 62, . 2, . 9
тел/факс:  02/ 963 00 74, тел. 02/ 963 10 12  и  02/ 875 70 28

office@abx-2008.eu                                                                                                       HOME


2008 ABX - 2008 LTD